Een geschiedenis van De Mens – in 4 mededelingen.
Van recent naar minder recent.